International Trade Remedies & WTO - Grandall law firm

CHINESE    JAPANESE

Key Deals
●   Responding to the investigation of antidumping, countervailing and safeguard measures taken by European Union, India, Australia, Canada, USA, Central & South American countries,
●   Responding to the investigation of antidumping, countervailing and safeguard measures taken by India
●   Claiming against investigation of antidumping, countervailing and safeguard measures taken by China

WTO trade dispute resolutionScope of Service
Global offices: Group Beijing Shanghai Shenzhen Hangzhou Guangzhou Kunming Tianjin Chengdu Ningbo Fuzhou Xi'an Nanjing Nanning Jinan Chongqing Suzhou Changsha Taiyuan Wuhan Guiyang Urumqi Zhengzhou Shijiazhuang Hefei Hainan Qingdao Hong Kong Paris Madrid Silicon Valley Stockholm New York