Infrastructures - Grandall law firm

CHINESE    JAPANESE

Key Deals
●  Establishment, operation, investment and financing of power station (e.g. thermal power, wind power, nuclear power, hydropower, solar power, etc.)
●  Establishment, operation, investment and financing of port, road, bridge, power plant, water plant and petroleum pipeline
●  Establishment, operation, investment and financing of coal mine, non-ferrous metal mine and rare metal mine
●  Establishment, operation, investment and financing of public utilities, water supply, waste treatment and garbage disposal
●  Establishment, operation, investment and financing of stadium and other large public infrastructure


Scope of Service
Global offices: Group Beijing Shanghai Shenzhen Hangzhou Guangzhou Kunming Tianjin Chengdu Ningbo Fuzhou Xi'an Nanjing Nanning Jinan Chongqing Suzhou Changsha Taiyuan Wuhan Guiyang Urumqi Zhengzhou Shijiazhuang Hefei Hainan Qingdao Hong Kong Paris Madrid Silicon Valley Stockholm New York